Informacje dla pacjenta

Zdjęcia RTG wykonujemy bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminów.

W przypadku zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz tomografii komputerowej stomatologicznej (CBCT) wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Nasza pracownia RTG dysponuje miejscem parkingowym dla pacjentów, cały obiekt dostępny są dla osób niepełnosprawnych, oferujemy pomieszczenie dla pozostawienie okrycia wierzchniego. Zapewniamy bezpośredni dostęp do bezdotykowych systemów mycia i dezynfekcji rąk.

Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego można podzielić na etapy:

  • Uzupełnienie karty RTG przez pacjenta
  • Przygotowanie pacjenta (zdjęcie osób i zabezpieczenie pacjenta specjalistycznym fartuchem ołowiowym, pozycjonowanie pacjenta do obrazowania)
  • Wykonanie zdjęcia RTG
  • Zapis danych na nośniku CD lub przekazanie z wykorzystaniem Internetu.

Prosimy pamiętać, że do wykonania zdjęcia RTG (poza punktowym) pacjent zostanie poproszony o zdjęcie wszystkich ozdób z okolicy twarzy oraz szyi (zwłaszcza metalowe), a także okulary oraz protezy ruchome. Wszelkie elementy obce w obszarze obrazowania mogą powodować powstawanie artefaktów na zdjęciach rentgenowskich, co pogarsza jakość zdjęć oraz uniemożliwia przeprowadzenie poprawnej analizy obrazowania przez lekarza.