Zdjęcia RTG

Wykonywane w naszej pracowni RTG zdjęcia pozwalają na diagnostykę w obszarach:

 • endodoncji
 • periodontologii
 • protetyki
 • chirurgii stomatologicznej
 • chirurgii szczękowo-twarzowej
 • ortodoncji,
 • laryngologii.
Wykonanie zdjecia panotmograficznego pediatryczne w RTG-STOMATOLOGICZNE.PL
Wykonanie zdjęcia panotmograficznego u dziecka

Zdjęcie punktowe

Zdjęcie punktowe, wewnątrzustne – podstawowe zdjęcie wykonywane aparatem rentgenowskim na potrzeby wykonania diagnostyki przez lekarza stomatologa. Pozwala na obrazowanie tkanek miękkich i twardych na ograniczonym obszarze (diagnostyka od 1 do 3 zębów). Wykonane zdjęcie pozwala na ocenę wewnętrznych struktur zębów oraz kości szczęki i żuchwy. Diagnostyka z wykorzystaniem zdjęcia punktowego wykorzystywana może być w zakresie:

 • leczenia kanałowego
 • oceny stanu zapalnego i zmian okołowierzchołkowych
 • identyfikacji martwego zęba
 • resorpcji (zaniku) korzenia zęba
 • pęknięć i uszkodzeń zęba
 • stanu zapalnego kości
 • zmian próchnicowych (niewidocznych przy bezpośrednim badaniu – pod wypełnieniem, na powierzchniach stycznych zębów)
 • implantacji (posadownienia implantu)
 • protetyki (głównie w przypadku odbudowy z użyciem ćwieków, wkładów koronowo-korzeniowych)

Pantomogram

Zdjęcie pantomograficzne przeglądowe (OPG, pantomogram) – zdjęcie obrazujące wszystkie zęby pacjenta wraz z rozmieszczeniem korzeni oraz pozostałe struktury takie jak: szczęka, żuchwa, stawy skroniowo-żuchwowe.

Diagnostyka z wykorzystaniem zdjęcia pantomograficznego wykorzystywana jest w zakresie:

 • diagnostyki zębów zatrzymanych i innych defektów rozwojowych
 • kompleksowego leczenia pacjenta (lokalizacja, stanu korzeni zębów i pozostałych tkanek twardych i miękkich
 • choroby przyzębia
 • urazów szczęki
 • diagnostyki i leczenia zaburzeń aparatu żucia (układu stomatognatycznego)
 • ekstrakcji zębów
 • zakładania implantów
 • leczenia ortodontycznego
 • diagnostyki zmian w obrębie jamy ustnej (guzy, torbiele)

Zdjęcie cefalometryczne

Zdjęcie cefalometryczne – zdjęcie obrazuje czaszkę pacjenta (rzut boczny czaszki – telerentgenogram-boczny profilowy lub rzut tylno-przedni – cefalometryczne P-A) wraz z podniebieniem twardym, zatokami przynosowymi oraz innymi tkankami twardymi i miękkimi.

Zdjęcie diagnostyczne cefalometryczne wykorzystywane jest głównie na potrzeby ortodoncji w celu diagnostyki wady zgryzu – planowania i kontrolowania jego leczenia a także oceny wzrostu kostnego pacjenta.

Tomografia komputerowa (CBCT)

Tomografia komputerowa stomatologiczna (CBCT) – badanie z wykorzystaniem tomografii wiązki stożkowej to metoda wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazowania trójwymiarowego (3D). Zastosowanie nowoczesnej technologii wiązki stożkowej pozwala na uzyskanie wysokiej jakości materiału diagnostycznego z wykorzystaniem niskiej dawki promieniowania i krótkiego czasu przeprowadzenia badania.

Uzyskany obraz 3D obrazuje wszystkie tkanki miękkie i twarde skanowanego obszaru, pozwala zapewnić rozdzielczość nawet do 50-80 nm (0,05-0,08 mm). Materiał diagnostyczny pozwala na całościową diagnostykę stomatologiczną, reprodukcje wybranych obszarów w formie obrazowania 2D pojedynczych zębów (w dowolnej pozycji) jak również reprodukcji widoku pantomograficznego (OPG) z zachowaniem indywidualnego kształtu łuków zębodołowych pacjentów. Tomografia komputerowa CBCT może być wykorzystywana w szerokim zakresie diagnostyki i leczenia, m.in.:

 • implantacji
 • leczenia endodontycznego (kanałowego zębów)
 • schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych
 • wad twarzoczaszki
 • diagnostyki zębów zatrzymanych, nadliczbowych i dodatkowych
 • wsparcia w leczeniu ortodontycznym
 • diagnostyki stanów zapalnych szczękowych oraz stanów chorobowych jamy nosowej

Technologia cyfrowa jaką dysponujemy nie tylko obniża poziom dawki jaką trzeba użyć do wykonania danego obrazowania, ale również pozwala na reprodukcje materiałów cyfrowych dla potrzeb konsultacji u kilku specjalistów (dane zapisane są w formie plików komputerowych). Dane udostępnione mogą być pacjentom na płytach CD-R, a także specjalistom bezpośrednio, w dedykowanej dla danego lekarza chmurze internetowej.