Pracownia RTG

Zdjęcie RTG (zdjęcie rentgenowskie) wykonywane jest celem zobrazowania elementów niewidocznych w trakcie standardowego badania. Dlatego ważne jest, by było takiej jakości, która pozwoli na uzyskanie jak najwięcej informacji dotyczących struktur tkanek twardych i miękkich.

Nowoczesne techniki obrazowania cyfrowego pozwalają, jeszcze przed ekspozycją, dopasować pole obrazowania oraz zastosować dawkę promieniowania rentgenowskiego najniższą z możliwych dla danego typu zdjęcia i potrzeby obrazowania (największa możliwa ilość szczegółów. Dlatego ważne jest, określenie przez lekarza prowadzącego celu wykonania zdjęcia i potrzeby badania, co powinno opisane być na skierowani.

Pozycjonowanie pacjenta do zdjęć RTG - tomografia komputerowa CBCT

Pomimo odkrycia promieniowania rentgenowskiego ponad 150 lat temu jest to ciągle jedno z fundamentalnych badań, które nieinwazyjnie oraz szybko pozwalają uzyskać zdjęcie pozwalające ocenić stan zdrowia pacjenta lub zaplanować skuteczne jego leczenie.